Gradnik

Gradimo vaš spletni odtis

Tehnično in slogovno oblikovanje nalog

V današnjem akademskem, študijskem in šolskem svetu so raziskovalne in seminarske naloge del učnega načrta skoraj pri vsakem predmetu. Toda, če se že zgodi, da pri teh nalogah ni tako visokih zahtev, povezanih z oblikovanjem in s slogom (pa vendar včasih so), ni tako pri maturitetnih, diplomskih, magistrskih in drugih končnih nalogah. Te morajo biti oblikovane po posebnih standardih - tako tehnično kot slogovno. Ker pa vemo, da ne more bit vsak vešč tega, je naša ekipa v svojo ponudbo dodala tudi to.

Ker imamo veliko izkušenj na tem področju, nam lahko brez skrbi prepustite svoje naloge in poskrbeli bomo, da bodo tehnično in slogovno urejene tako kot morajo biti, v čim krajšem možnem času.

Tehnik

Tehnično urejanje nalog

Tehnično urejanje nalog obsega celotno tehnično urejanje katerekoli naloge po standardih*, ki jih zahtevata vaša fakulteta ali šola. Govorimo tako o postavljanju kazala, oblikovanju navajanja virov (ki ste jih že sami vnesli v nalogo) kot o vseh ostalih vidikih tehničnega urejanja naloge.

*Tehnične standarde vaše fakultete oz. šole nam morate posredovati, saj se med seboj razlikujejo, da bo vaša naloga takšna, kot to pričakujejo od vas.

Slogovno urejanje nalog

Čeprav ste vešči pridobivanja virov in priprave vsebine naloge, pa ni nujno, da znate pridobljeno vsebino tudi oblikovati v strokovnem in lepem jeziku. Za to smo tukaj mi. Če bi želeli, da bi bila vaša naloga bolj berljiva in posledično bolj kakovostna, nam dovolite, da vam pri tem pomagamo in jo slogovno uredimo.

V posebnem paketu vam je na voljo tudi lektoriranje, v primeru, da ne potrebujete lektorja z licenco.

Pisec

Priprava besedil za spletno stran

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste želeli predstaviti svojo dejavnost ali povedati nekaj o sebi, pa niste našli besed? Niste edini, ne znamo namreč vsi z besedami. Toda pri Gradniku znamo, zato nam dovolite, da vam s posebno ponudbo, ki smo jo poimenovali Pisatelj, pomagamo pripraviti najbolj zanimive in najučinkovitejše tekste za vašo spletno stran. Vi nam boste zaupali, kaj želite predstaviti svojim potencialnim strankam, mi pa vam bomo pomagali, da bo to dobilo pravo obliko.

Morebitni popravki besedil se zaračunavajo ločeno po veljavnem ceniku.